Informacja i rejestracja
95 7322 942   95 7321 329
w godzinach 7.00 - 20.00

Kompleksowe usługi medyczne

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI DO NASZYCH LEKARZY
data dodania: 2014-07-11

Lekarze rodzinni w naszej lecznicy do których prowadzimy zapisy:

lek. med. Anna Jusiel - Gielar spec. med. rodzinnej

dr n. med. Renata Paliga spec. med. rodzinnej, pediatra, chirurg dziecięcy

lek. med. rodzinnej Ireneusz Kopka 

lek. med. Zbigniew Mulczynski spec. chorób wewnętrznych

Zapisy na badania densytometryczne i testy alergiczne wykonywane w dniu 13.05.2014r.
data dodania: 2014-04-23

Zachęcamy do wziecia udziału w akcji badania gęstości kości i testach alergicznych w dniu 13.05.2014r. Badania są płatne.

Badanie w kierunku osteoporozy wwykonuje sie z 2 miejsc: szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego. Koszt 39,00zł, wyniki analizuje lekarz. Miejce: osteobus przed nasza placówką.

Testy alergiczne: panel pokarmowy i wziwewny (z krwi) ok. 80 alergenów wykonane testem immunoenzymatycznym. Koszt 59zł. Należy odstawić leki p/alergiczna na conajmniej 2 dni przed planowanym badaniem. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Miejsce: gab. 22 na parterze. Wyniki do odbioru w rejestracji w dniu 20.05.2014r.

Nasza rejestracja prowadzi zapisy.
Można zapisać się osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 95 7322-942 i 95 7321-329

Osoby objęte ubezpieczeniem CM LUXMED.
data dodania: 2013-09-13

Z dniem 30.11.2013r. nasza placówka zakończyla współpracę z CM LUXMED.

Jednoczesnie informujemy, iż istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z usług i otrzymania faktury za wykonane usługi medyczne.
Serdecznie zapraszamy.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Dokumentacja medyczna jest własnoscią Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej Sp. z o. o.

W oparciu o treść przepisu prawa art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 06 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 159) Podmiot udzielający Świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli dokumentacja medyczna jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Z treści przepisu  prawa art. 28 ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 06 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 159), wynika, że maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

CopyRights © 2011 - GLS sp. z o.o | Designed & Created by HSolutions - projektowanie stron internetowych